Šalčio meistras

Oro kondicionavimas, vėdinimas, šaldymas

vedinimas

Vėdinimą galima laikyti deramai sutvarkytu, kai jis atitinka du pagrindinius reikalavimus: pirma, žmogus turi dirbti ir ilsėtis švariame ir pakankamai šiltame ore ir, antra, oro tiekimui ir paruošimui turi pakakti minimalaus energijos kiekio.

Statiniuose vėdinimą būtina įrengti dėl šių priežasčių:

 • šalinti panaudotą orą su padidėjusia anglies dvideginio koncentracija,
 • tiekti šviežia orą prisotintą deguonies,
 • šalinti atsirandančius nepageidautinus kvapus,
 • šalinti perteklinę drėgmę,
 • šalinti dulkes ir jose esančius ligų sukėlėjus.

Paprastojo gravitacinio vėdinimo trūkumai

 • patenkantis į patalpas oras nesušildomas, todėl susidaro šaltas skersvėjis, skatinantis peršalimo ligas.
 • patenkantis į patalpas oras nevalomas ir nefiltruojamas, todėl kartu su oru į patalpas patenka dulkės, vabzdžiai ir kiti nešvarumai.
 • sunku arba neįmanoma reguliuoti patenkančio oro kiekį, todėl patalpos vėdinamos per daug arba per mažai,
 • vasaros metu, kai lauko temperatūra susilygina su patalpų temperatūra, oro gravitacija vertikaliais ortakiais nevyksta ir patalpas vėdinti įmanoma tiktai kai lauke yra vėjas,
 • per vėdinimui atidaromus langus ar duris į patalpas patenka gatvės triukšmas,
 • žiemos metu sunaudojama apie du kartus daugiau energijos statinio šildymui, kadangi neįmanoma šalinamo oro šilumos grąža tiekiamam orui.

Mechaninio vėdinimo privalumai

 • tiekiamas oras sušildomas arba atvėsinamas iki norimos temperatūros,
 • tiekiamas oras filtruojamas, priklausomai nuo filtrų rūšies gali būti pasirenkamas oro išvalymo laipsnis,
 • projektavimo metu parenkamas reikiamas oro kiekis patalpoms, kuris vėliau, pagal pageidavimą, gali būti reguliuojamas sklendžių, ventiliatoriaus greičio arba laiko relės pagalba,
 • norimas vėdinimas užtikrinamas nepriklausomai nuo lauko oro sąlygų, eliminuojamas išorės triukšmas,
 • rekuperacinės ar regeneracinės vėdinimo sistemos užtikrina iki 80% šalinamo oro šilumos grąžą tiekiamam orui.

Rekuperacinė vėdinimo sistema

Rekuperacinė vėdinimo sistema dažniausiai susideda iš tokių įrenginių:

 • izoliuotų vamzdžių, pro kuriuos siurbliais ištraukiamas tvankus ir įtraukiamas grynas oras;
 • ortakių tinklo, kuris skirsto gaivų orą visame name ir grąžina tvankų orą į rekuperatorių;
 • ventiliatorių orui paskirstyti patalpose ir ištraukti į lauką;
 • šilumokaičio, kuriame šiluma pervedama iš vienos oro srovės į kitą;
 • filtrų, kurie sulaiko purvą ir neleidžia jam prasiskverbti į šilumokaitį;
 • šildymo mechanizmo (kai kurie elementai turi šildytuvą), kuris blokuoja ir neleidžia sušalti šilumokaičiui, kada įeinantis oras yra labai šaltas;
 • vamzdžio, kondensatui išleisti iš rekuperatoriaus (būna ne visuose modeliuose);
 • valdymo pulto.

Oro paskirstymas

Grynas oras gali būti tiekiamas į namo vidų dviem būdais: rekuperatoriaus ortakių tinklu (rekuperacinė vėdinimo sistema) ir oro šildymo ortakiais. Rekuperacinė vėdinimo sistema naudojama, kai norime išvengti papildomų šilumos nuostolių (oras patenkantis į patalpas yra sušildomas išeinančiu oru). Tokiu būdu gaivus oras ortakiais patenka į miegamąjį, svetainę, valgomąjį, rūsį ir į kitus kambarius, kuriuose yra didelė drėgmė, o teršalai yra ištraukiami į lauką, prieš tai šilumokaityje sušildę įeinantį šaltą ir gaivų orą.

Rekuperatorius gali būti sujungtas su šildymo sistema. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius, naudojama orinio šildymo sistema su daline recirkuliacija. Šiuo atveju oras iš patalpų, kuriose yra didelė drėgmė ir teršalų šaltiniai, yra paduodamas į rekuperatorių, o iš jo – į lauką. Gaivaus oro ortakis yra prijungtas prie katilinės recirkuliacinio oro ortakio. Gaivus oras patenka į katilinę ir ortakiais paskirstomas po visą namą.

Oras iš patalpų, kur nėra taršos šaltinių, recirkuliacinio oro ortakyje papildytas gaiviu išorės oru patenka į katilinę, kur pašildomas ir ortakiais paskirstomas po namą. Katilinės ventiliatorius dirba mažu greičiu, nes rekuperatoriusreguliuoja gaivaus oro tiekimą visam namui.

Teršalai ir jų šaltiniai

Jūs galėsite panaikinti arba sumažinti oro teršalus, jeigu suprasite ventiliacijos svarbą. Nesvarbu, kokie bebūtumėte tvarkingi, Jūsų namuose yra teršalų, todėl Jums reikalinga ventiliacija.

Teršalai Šaltinis
Drėgmė ir pelėsiai Grindys, rūbų džiovinimas uždaroje patalpoje, maisto ruoša, drabužių skalbimas, kambarinių augalų auginimas, name laikomos malkos ir t.t.
Karbamidas – formaldehidas Kai kurių tipų plokštės, paneliai, kiliminė danga, baldai, tekstilė ir t.t.
Radonas Užterštas, požeminis vanduo
Tabako dūmai Rūkymas
Namų ūkio chemikalai Įvairios valymo priemonės, dažai ir tirpikliai, aerozoliai ir t.t.
Kvapai, virusai, bakterijos Žmonės ir naminiai gyvūnai
Produktų degimo liekanos (įskaitant anglies monoksidą, nitrogeno oksidus, anglies dioksidą ir kitas daleles) Kuro deginimo įrengimai: katilinės, šildytuvai, krosnys, dujiniai drabužių džiovintuvai, židiniai, viryklės ir t.t.